МО вчителів початкової школи

Керівник методичного об'єднання - Костогриз Марина Василівна, вчитель початкових класів

Основні пріоритети в роботі шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів:

  • Науково-методичний і психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів в школі І-го ступеня.

  • Системне відстеження психолого-педагогічного статусу учнів та динаміки їх розвитку.

  • Активне впровадження вчителями інформаційних технологій, активізація самостійної роботи школярів.

  • Моніторинг якості навчання та творчої компетентності школярів.

  • Підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних технологій та реалізації завдань креативної освіти.

  • Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я школярів, використання здоров’єзберігаючих освітніх технологій.

  • Персоніфікація післядипломної педагогічної освіти вчителів.

  • Підвищення професійної та загальнокультурної компетентності вчителів та її впливу на рівень учнівських досягнень.