МО вчителів природничо-математичних дисциплін та трудового навчання

Керівник методичного об'єднання - Шабаєва Світлана Михайлівна, вчитель математики.

Методичне об'єднання вчителів природничо-математичного циклу приділяє увагу таким питанням:

підвищення науково-теоретичної підготовки вчителів

підвищення методичної підготовки вчителів

підвищення рівня знань з предмета

формування компетентностей загальних і спеціалізованих

формування системи фахового рівня (визначити роль інтерактивних технологій в оптимізації навчання)

надання практичної допомоги вчителям з питань вдосконалення теоретичних знань, педагогічної майстерності.

впроваджувати диференціацію навчання.

технології дистанційного навчання.

спонукати дітей до саморозвитку.

створення гуманної атмосфери в колективі, як приклад для учнів.

надання посильної методичної допомоги вчителям, що атестуються.

виготовлення наочних посібників, дидактичного роздаткового матеріалу.


План роботи мо 2022-2023.pdf
Список мо.pdf