Наскрізні вміння

читання з розумінням;

уміння висловлювати власну думку усно й письмово;

критичне та системне мислення;

здатність логічно обґрунтовувати позицію;

творчість;

ініціативність;

вміння конструктивно керувати емоціями;

вміння оцінювати ризики та приймати рішення;

вміння розв'язувати проблеми;

здатність співпрацювати з іншими людьми.