Ціннісні ставлення

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і державаи.

Ціннісне ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю.

Ціннісне ставлення особистості до сім»ї родини, людей.

Ціннісне ставлення особистості до себе.

Ціннісне ставлення особистості до природи.

Ціннісне ставлення особистості до праці.

Ціннісне ставлення особистості до мистецтва.