Педагогічний колектив

У 2021/2022 навчальному році заклад укомплектований педагогічними кадрами, де освітню роботу проводило 42 педагога у тому числі 1 директор, 2 заступника з освітньої роботи, 1 педагог-організатор, 1 заступник з військово-патріотичного виховання, 1 практичний психолог, 4 асистента вчителя, 2 учителя, що перебувають у соціальній відпустці.

Якісний склад вчителів-предметників має наступний розподіл за кваліфікаційними категоріями:

Категорія                  Кількість уч.      Відсоток

 Вища категорія            22                    52%

І категорія                       4                      10%

ІІ категорія                      6                      14%

 Спеціаліст                     10                      24%

«Учитель-методист»     6                      14%

 «Старший учитель»    10                     24%

«Відмінник освіти»       1                        2 %

Із загальної кількості педагогічних працівників 38 мають повну вищу освіту.Переважна більшість вчителів володіє належною фаховою, науковою, методичноюпідготовкою для викладання навчальних дисциплін, проявляє діловитість, відповідальне ставлення за доручену ділянку роботи, в цілому забезпечує навчання учнів на рівні вимог навчальних програм, встановлених стандартів освіти. Така особиста діяльність кожного педагога та колективу закладу в цілому дала змогу належно впроваджувати в практику вимоги, викликані реформуванням національної освіти.

У 2021/2022н.р. було проатестовано10 педпрацівників, що складає 24% від загальної кількості педпрацівників:

Мартиненко І.І., Булгак О.М., Хамраєва В.Б.,Вініченко Н.О., Юрченко С.М., Коноплянка Т.І., Акімова О.М., Мірошниченко О.І., Усенко О.О., Губка О.М. За результатом атестації директора гімназії, вчителяукраїнської мови та літератури Мартиненко І.І. атестовано на відповідність займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” та педагогічного звання “учитель-методист”, Булгак О.М., як вчителя зарубіжної літературиатестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” та присвоєно педагогічне звання звання “старший учитель”, як педагога-організатора атестовано на присвоєннят кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”, як заступника на відповідність займаній посаді; вчителяпочаткових класівХамраєву В.Б. атестовано на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” та педагогічного звання “учитель-методист”; вчителяанглійської мови Вініченко Н.О., вчителя початкових класів Коноплянку Т.І. та вчителя фізичної культури Усенко О.О. атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” та присвоєно педагогічне звання звання “старший учитель”; вчителя початкових класів Юрченко С.М. та вчителя історії Мірошниченко О.І. атестовано наприсвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” ; вчителю початкових класівАкімовій О.М. та асистенту вчителя Губкі О.М. підтверджено 11 тарифний розряд.

Систематично в гімназії проводиться робота по забезпеченню освітнього процесу кваліфікованими кадрами, проводилась робота з соціального захисту учителів. У наступному навчальному році слід посилити роботу з питань:

- 100%-го забезпечення школи педагогічними кадрами відповідно до фаху;

- працювати в напрямку омолодження педагогічного колективу;

- працювати в напрямку забезпечення соціального захисту вчителів;

- знаходити можливості для матеріального стимулювання якісної роботи педагогів.