Правила вступу

ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАЦІЯ ДО ЗАКЛАДУ


Шановні батьки!

 

На сайті «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти» Ви маєте можливість подати заяву на вступ дитини до школи. Для цього необхідно зареєструватись на сайті, обрати заклад загальної середньої освіти, створити заявку та чекати на лист з подальшими вказівками. За наявності місць, всі діти, для яких була створена заява, потраплять до школи. При недостачі місць право дитини на вступ буде визначатися жеребкуванням.


Відео-інструкція по роботі з порталом «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти»

У 2024-2025 навчальному році гімназія №17 планує набір дітей до двох перших класів (1-А, 1-Б). Навчання буде здійснюватися за новим Державним стандартом початкової загальної освіти, який  передбачає організацію освітнього процесу із застосуванням діяльнісного підходу на  інтегровано-предметній основі з переважанням ігрових методів  у першому циклі (1 – 2-і класи) та інтегровано-предметній основі у другому циклі  (3 – 4-і класи).

Для початкової школи будуть функціонувати групи продовженого дня, організовано гаряче харчування. 


Прогнозована кількість 1-х класів

в гімназії №17

на 2024-2025 навчальний рік

Кількість класів -2

Кількість учнів - 50

Документи для зарахування в 1-й клас приймаються з 01 листопада 2023 року.

Необхідні документи:

1.     Медична картка, картка щеплень.

2.     Копія свідоцтва про народження.

3.     Заява батьків (Зразок заяви про зарахування дитини на навчання до школи)

4.     Психолого-педагогічна картка (якщо дитина відвідувала дошкільний навчальний заклад).

5.     Довідка з медичної установи про групу на уроки з фізичного виховання.

6.     Документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти. Зокрема, підтвердити місце проживання дитини можуть:паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;


Особливості зарахування дітей до перших класів закладу освіти

Територія обслуговування

Вік майбутніх першокласників

Початкова освіта здобувається, як правило, з 6-и років, триває чотири роки і може здобуватися в окремих закладах освіти або структурних підрозділах закладу освіти (ст.12, п.3, Закон України «Про освіту»). Навчання за програмами 12-річної школи розпочинається з 1 вересня 2020 року. Діти, яким на початок навчального року виповнилося 7 років, повинні розпочинати навчання цього ж навчального року (ст. 12, п. 4). Особи з особливими потребами  можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

Прийом дітей до першого класу нашого закладу здійснюється відповідно до території обслуговування, що не обмежує права батьків обирати інший заклад.  Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до закладу освіти при наявності вільних місць. Перевага в зарахуванні до першого класу надається майбутнім першокласникам, які проживають на території обслуговування. 

У 2024-2025н.р. в гімназії №17  буде проводитися набір у перші класи кількістю 50 чоловік – 2 навчальні класи (за програмою НУШ).

В 2-9 класи набір здійснюється  на вільні місця.

Прийом заяв на зарахування до школи здійснюється в приймальні закладу (у секетаря) з 8.00 до 16.00 з понеділка по п'ятницю.

ВИТЯГ з Порядку

зарахування, відрахування та переведення учнів до ЗЗСО

для здобуття загальної середньої освіти

(наказ МОНУ від 16.04.18р. №367)

 

4. Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) та за зразком згідно з додатком 1до цього Порядку (далі – заява).

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини  або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 р. № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за № 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності).  

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заява можуть оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації

У випадку подання копій документів, передбаченим цим пунктом,

оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім документа, визначеного підпунктом 1 цього пункту).

Додатки:

  У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заява можуть оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації