Спільнота класних керівників

МОКК.docx

Керівник спільноти - Булгак Олена Миколаївна, заступник директора з виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури

Функції спільноти:

- організовує колективне планування і  аналіз життєдіяльності класних колективів;

- бере участь у реалізації програми підвищення професійного рівня педагогів з питань виховання та методики виховання;

- планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;

- організовує вивчення та запровадження класними керівниками інноваційних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;

- спрямовує   роботу класних керівників на реалізацію творчого потенціалу та пошук ефективних шляхів застосування результатів наукових досліджень;

- координує виховну діяльність класних колективів;

- організовує обмін позитивним педагогічним досвідом у досягненні виховних результатів;

- обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів;

- оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед

адміністрацією школи про заохочення класних керівників. 

Спільнота класних керівників – це структурний підрозділ внутрішкільної системи управління  виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

    1.Основні завдання.

1.Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки.

2.Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації учнів.

3.Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями щодо форм і методів роботи.

4.Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних керівників.

5.Вивчення, узагальнення та використання прогресивного педагогічного досвіду роботи класних керівників.

6.Сприяння створенню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

    2. Функції.

Методичне об’єднання класних керівників:

1.Організовує колективне планування й колективний аналіз діяльності класних колективів.

2.Координує виховну діяльність класних колективів та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі.

3.Визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації учнів.

4.Організовує вивчення та застосування класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.

5.Здійснює обговорення соціально-педагогічних програм класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалів узагальнення передового педагогічного досвіду роботи класного керівника.

6.Оцінює роботу членів об’єднання, подає адміністрації школи пропозиції щодо заохочення найкращих класних керівників.

    3. Документація.

1. Звіт про виконану роботу за минулий навчальний рік.

2.Список членів методичного об’єднання класних керівників.

3.Річний план роботи методичного об’єднання.

4.Протоколи засідання методичного об’єднання класних керівників.

5.Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів)

6. Інструктивно-методичні документи щодо виховної діяльності в класних колективах і діяльності класних керівників.

7. Матеріали «методичної скарбнички класного керівника»


ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА СПІЛЬНОТИ КЛАСНИХ  КЕРІВНИКІВ.

Керівник методичного об’єднання класних керівників

1.Відповідає за:

- планування, підготовку, здійснення та аналізу діяльності методичного об’єднання;

- поповнення «методичної скарбнички класного керівника»;

- своєчасне впорядкування документації щодо роботи об’єднання та проведених заходів.

2. Разом із адміністрацією школи стежить за:

- дотриманням принципів організації виховного процесу;

- виконанням класними керівниками їхніх функціональних обов’язків;

-підвищенням науково-методичного рівня виховної роботи;

- вдосконаленням психолого-педагогічної підготовки класних керівників.

3. Організовує:

- взаємодію класних керівників – членів м/о між собою та з іншими структурними підрозділами школи;

- відкриті заходи, семінари, конференції тощо;

- вивчення, узагальнення та використання в практиці  прогресивного педагогічного досвіду роботи класних керівників;

консультації з питань виховної роботи.

4.Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів класних керівників.

5.Сприяє створенню та розвитку системи виховної роботи класних колективів.

6.Керує діяльністю творчих груп класних керівників.

Засідання м/о класних керівників 4-5 разів на рік: перше (організаційне) – у вересні, інші – 2 рази на семестр. План роботи м/о затверджується на першому засіданні. Управління плануванням та організацією діяльності м/о здійснює заступник директора школи з виховної роботи.

СТРУКТУРА ПЛАНУ РОБОТИ СПІЛЬНОТИ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ.

1.Аналіз соціально-педагогічної ситуації розвитку учнів та роботи м/о класних керівників в попередньому навчальному році.

2.Педагогічні завдання об’єднання.

3.Календарний план роботи м/о, який включає:

 - план засідань м/о;

 - графік відкритих заходів у класах;

4.Підвищення рівня фахової майстерності класних керівників:

 - самоосвіта класних керівників;

 - підготовка класними керівниками творчих робіт, виступів, доповідей;

5.Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи класних керівників.


Положення про класного керівника

Члени методоб'єднання

класні керівники.pdf