Проєкти

Тема обласного науково-методичного проєкту:

"Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі НУШ"


Тема міського науково-методичного проєкту:

"Формування життєвої компетентності особистості в умовах інноваційного освітнього простору"


Тема науково-методичного проєкту закладу:

"Педагогічні стратегії формування ключових компетентностей учнів через створення єдиного освітнього простору гімназії в умовах НУШ"