Самооцінювання ефективності функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Самооцінювання (перевірка, самоаналіз) – це оцінювання дієвості усіх освітніх та управлінських процесів, які відбуваються у школі, шляхом моніторингу, вимірювання процесів та отриманих результатів при наданні освітньої послуги, виходячи із визначених цілей, завдань та планів роботи та щорічного звітування перед стейкхолдерами.

Самооцінювання (вивчення) процесів закладу освіти є одним із важливих елементів циклу «плануй – виконуй – оцінюй/перевіряй – дій», необхідного для функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Навіщо школі здійснювати самооцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти? Результати самооцінювання – це найкращий доказ того, що ваша школа прагне:

Самооцінювання освітніх і управлінських процесів варто здійснити:

Самооцінювання надасть можливість відстежити динаміку розвитку закладу через порівняння результатів вимірювання критеріїв у проміжку часу.


2023-2024 навчальний рік

напрямки внутрішнього моніторингу.pdf
Наказ моніторинг управлін.діяльності.pdf

2022-2023 навчальний рік

наказ самооцінювання 22-23 н.р..pdf
Графік проведення саооцінювання 22-23 н.р..pdf

2021-2022 навчальний рік

2020-2021 навчальний рік